Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Rødby Fjord III Print denne side
​Det fremgår af VVM-redegørelsen og miljørapport fra Lolland Kommune, at projektet
indebærer opstilling af 8 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150
meter over terræn, idet møllerne har en navhøjde på 91,5 meter og en rotordiameter
på 117 meter. Der er tale om vindmøller af typen Vestas V117 med en
effekt på 3,45 MW fra hver enkelt.
Vindmøllerne opstilles på en nordvest/sydøst-gående række med en indbyrdes
afstand mellem møllerne på ca. 330 meter.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.