Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Lønborg Hede II Print denne side
Vindmølleprojektet er en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark med 13
nye møller med en effekt på 3-4 MW og en totalhøjde på 149,9 meter. Vindmølleparken
vil bestå af vindmøller opstillet på tre lige rækker med en indbyrdes
afstand på 400-425 meter mellem de tre rækker og ca. 350 meter mellem møllerne.
Den midterste række vil bestå af de syv eksisterende møller samt en ny
mølle placeret i den sydøstlige ende. Henholdsvis nordøst og sydvest herfor opstilles
to nye møllerækker med hver seks møller. Vindmøllerne i projektet får
samme totalhøjde som de eksisterende møller, men med en mindre afvigelse i
proportionerne, hvilket kan give den samlede vindmøllepark et mindre symmetrisk
og roligt visuelt udtryk.
Vindmøllerne udføres i farven hvid og markeres med lavintensivt rødt fast lys,
der skal være aktiveret konstant. Lysmarkeringen placeres øverst på nacellen,
og skal uanset vingernes placering være synligt 360o rundt i vandret plan. Det
kræver, at der opsættes to lamper på hver mølle.​
  • TitelDatoVærditab
    Gundesbølvej 6, 6893 Hemmet03.11.2017kr 120.000,00
    Tarmvej 85B, 6880 Tarm03.11.2017kr 60.000,00
    Samlet værditabkr 180.000,00

    Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.