Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Rindum Enge Print denne side

​Der findes ingen afgørelser vedr. vindmølleprojektet ved Rindum Enge.

Dette kan f.eks. skyldes, at der ikke er blevet anmeldt krav om værditabserstatning vedrørende det konkrete projekt, at eventuelle anmeldelser af krav om værditabserstatning er blevet trukket tilbage eller, at parterne har indgået forlig. 

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.