Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Pulsen Print denne side
Det foreliggende projekt indebærer opstilling af 6 vindmøller af typen Vestas V90 med 90 m rotordiameter og 80 m navhøjde. Det giver en totalhøjde til vingespids på 125 m. Forholdet mellem rotordiameter og navhøjde er 1,13. Vindmøllerne er tre-vingede og har koniske rørtårne. Vindmøllerne leveres malet i lys grå farve, og overfladerne er behandlet, så de fremstår matte.
 
Vindmøllernes rotorhastighed varierer fra 8,6 til maksimalt 18,4 omdrejninger pr. minut. Det forventes, at vindmøllerne monteres med lysafmærkning af hensyn til flytrafikken. I henhold til de almindeligt gældende regler monteres på nacellen af hver mølle to lyskilder med lavintensivt rødt lys, som er tændt konstant. Der monteres dog en vandret afskærmning af lyskilderne, således at lyset stort set ikke ses fra terræn i nærområdet.
 
De seks vindmøller opstilles på to rette linjer med ens afstand mellem møllerne. I forslaget står vindmøllerne med en indbyrdes afstand på 450 m i rækkerne, hvilket svarer til 5 gange rotordiameteren. Mellem rækkerne er 384 m, der svarer til 4,3 gange rotordiameteren. Vindmøllerne opstilles i et relativt fladt terræn ca. kote 10, hvor den nordøstligste dog står ca. 2 m højere i terræn.
 
Landskabet omkring mølleområdet er fladt og åbent. Det er præget af dyrkede marker, spredt bebyggelse samt skovområder og læhegn. Cirka 3 km nordvest for de kommende vindmøller står to vindmøller, hvor den ene mølle har en kapacitet på 150 kW og en totalhøjde på 34,5 m, og den anden mølle har en kapacitet på 120 kW og en totalhøjde på 41,5 m. Sydøst for mølleområdet ligger en rapsmøllefabrik.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.