Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Egebjerg Print denne side

Projektet indebærer, at der opstilles 6 vindmøller med en totalhøjde på ca. 149 m. fra terræn til vingespids i topposition. Navhøjden er ca. 93 m., og rotorens diameter er ca. 113 m. Møllerne opstilles på en række, som er orienteret fra sydøst mod nordvest, med en indbyrdes afstand på ca. 321 m., og det forventes, at navhøjden fremstår ensartet. Møllerne er trevingede og har koniske mølletårne. De er malet i lys grå farve, og vingernes overflade er behandlet, så de fremstår matte, for derved at minimere refleksioner. Rotorhastigheden vil variere fra 4 til 14 omdrejninger pr. minut. Møllerne monteres med lysmarkering på hver nacelle i form af to lyskilder, der lyser med lavintensivt rødt lys (min. 10 candela). Der kan monteres en vandret afskærmning, således at lyset næsten ikke ses fra terræn i nærområdet. Møllerne må i øvrigt ikke belyses. Der etableres skyggestop, således at ingen bolig udsættes for mere end 10 timers skyggekast om året (i gennemsnit).

 

Som led i projektet nedtages en eller to eksisterende møller med en totalhøjde på ca. 69 m., som er placeret vest for de planlagte vindmøller.

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.