Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Hirtshals Havn Print denne side
Det fremgår af plangrundlaget, at vindmølleprojektet kommer til at bestå af
maksimalt 4 vindmøller med højde på op til 150 meter. Vindmøllerne opstilles langs
den nye østlige ydermole i en buet opstillingsrække, og med et harmoniforhold på
mellem 1:1,10 – 1:1,53. Vindmøllerne kan af hensyn til øvrige erhverv samt
tekniske installationer opstilles med en uensartet indbyrdes afstand. Den indbydes
afstand mellem vindmøllerne skal være min. 280 meter og maks. 390 meter.
Det fremgår af besigtigelsesmaterialet, at der opstilles i projektet fire vindmøller. De
vil enten være af typen Vestas V136 4,2 MW med 150 m totalhøjde (136 m
rotordiameter og 82 m navhøjde) eller Siemens SWT130 4,3 MW med 150 m
totalhøjde (130 m rotor og 85 m navhøjde).
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at farven på vindmøllerne vil være lys grå.
Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så det fremstår
med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning for
flysikkerhedens skyld. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten
rundt med en styrke, der svarer til styrken på baglygten af en bil. Lyset er
afskærmet nedadtil.​
  • TitelDatoVærditab
    Skudevej 3, 9850 Hirtshals13.03.2019kr 85.000,00
    Samlet værditabkr 85.000,00

    Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.