Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Døstrup Vest Print denne side
​Projektet indebærer opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på 140 m, idet møllerne har en navhøjde på 83,5 m og en rotordiameter på 113 m. Mølle-tårnene er koniske og rørformede. Rotoren drejer med en hastighed på op til 16,5 omdrejninger pr. minut (rotoren på de eksisterende møller drejer til sammenligning med en hastighed på op til 26 omdrejninger pr. minut). Tårnet, vingerne og møllehuset (nacellen) er hvidgrå, og vingerne har en glans på under 30. På nacellen vil der blive monteret fast lavintensivt rødt lys af hensyn til luftfartssikkerheden. Møllerne vil fremstå noget mere markante i landskabet end de eksisterende møller, men på grund af den lavere maksimale omdrejningshastighed, vil de give et mere roligt indtryk.
Om end de nye møller støjer mere end de eksisterende, er forskellen forholdsvis begrænset ved kilden (jf. VVM-rapporten s. 116), hvortil kommer, at møllerne står i et område, hvor støjen fra motorvejen gennemgående er høj (jf. rapporten s. 122). Da møllerne er placeret anderledes end de eksisterende møller, er der dog en ikke uvæsentlig forskel på, om naboerne oplever en forøgelse eller en reduktion af støjen i forhold til de eksisterende vindmøller.
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.