Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Handest Hede Print denne side
Det fremgår af VVM-tilladelsen og VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet ved Handest Hede indebærer en nedtagning af 4 ældre eksisterende vindmøller, og opstilling af 6 nye og større vindmøller. Vindmøllerne vil alle have en totalhøjde på op til 150 meter svarende til en rotordiameter på op til 130 meter samt en navhøjde på ca. 85 meter. Vindmøllerne har hver en kapacitet på op til 3,6 MW og vil blive placeret i to lige rækker med 3 møller i hver række.​
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.