Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Værditabsanmeldelse Print denne side

Onlineanmeldelse er pt ikke muligt. Du/I bedes udfylde anmeldelsesskemaet på forsiden og sende det til post@tksm.dk​. 

 

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.