Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Værditabsanmeldelse Print denne side

Pt. virker siden ikke pga. IT-problemer så I skal kontakte fo@ens.dk, så fremsender vi et anmeldelsesskema, som I bedes udfylde og returnere til fo@ens.dk.

Som følge af værditabsordningen under lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) kan du anmelde krav om erstatning, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, som vil påføre ejendommen et værditab.

Du kan læse mere om værditabsordningen under punktet "Om værditabsordningen (ny ordning)" i menuen i venstre side.

Du anmelder dit krav om erstatning for værditab ved at udfylde og indsende det online anmeldelsesskema nedenfor.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 20 sekunder, før anmeldelsesskemaet er hentet frem.

Når skemaet er udfyldt og der trykkes send, vil der fremkomme en kvitteringsside. Du vil efterfølgende modtage en kvittering i din mailboks. Modtages denne ikke inden for en time, så forsøg igen eller kontakt Energistyrelsen, De Fire Vindmølleordninger.

Kvitteringen i din mailboks er din sikkerhed for, at vi har modtaget din anmeldelse.

Hvis du oplever problemer med at sende din anmeldelse fra Internet Explorer, kan du enten anvende en anden browser (fx Safari eller Chrome) eller slå enterprise-tilstand til (gøres i menulinjen under funktioner). Løser dette ikke problemet, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på tlf. 70 21 50 74.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, så kontakt Energistyrelsen, De Fire Vindmølleordninger, på tlf. 70 21 50 74 eller fo@ens.dk.

De Fire Vindmølleordninger rådgiver og vejleder om værditabsordningen og fungerer som sekretariat for Taksationsmyndigheden.

 

 

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.