Prøvestenen Print denne side
​​​​​​Projektområdet ligger i den sydlige del af den k​unstige ø Prøvestenen ud for Amager. Projektet består af tre vindmøller med hver en tot​alhøjde på 110-115 meter, som fremkommer ved en navhøjde på op til 80 meter og en rotordiameter på op til 90 meter. Møllerne vil have en effekt på op til 2,3 MW hver, og de opstilles på en ret linje fra sydvest mod nordøst langs den nordlige side af støjvolden på Prøvestenen. I henhold til lokalplanen skal møllerne være af ensartet udseende. Vingerne skal have et glanstal på under 20, og derudover skal hele møllen fremtræde i samme lysegrå farve. Af hensyn til lufttrafikkens sikkerhed afmærkes møllerne med to lavintensive, faste røde lys på 10 candela, som monteres øverst på hver nacelle.

​​​​​​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.