Du er her: Skip Navigation LinksFavrskov Kommune > Voldby
Voldby Print denne side

​​​​​​

Solcelleparken består af et ca. 55 ha stort solcelleanlæg beliggende ved Voldby, som er blevet nettilsluttet d. 14. december 2022. Anlægget består af flere solcellepaneler, der er etableret som faste installationer og placeret på stativer. Solcellerne er opstillet i lige parallelle rækker orienteret mod syd. Anlægget er installeret med en effekt på ca. 59 MWp DC / 47 MW AC.

Panelernes højde i forhold til det kuperede terræn varierer, men overstiger ikke 3,5 m. Mindre distributionstransformere har en maks. højde på 3,5 m. Distributionstransformerne er tilkoblet en stepup-transformer placeret centralt i området.

​Anlægget er omkranset af et beplantningsbælte, hvor den eksisterende beplantning i kanten af projektområdet er bibeholdt så vidt muligt og suppleret med ny beplantning i en bredde på mindst 5 m rundt om anlægget. Anlægget er indhegnet med trådhegn på beplantningsbæltets inderside.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.