Du er her: Skip Navigation LinksHerning Kommune > Assing
Assing Print denne side
​​​Det fremgår af plangrundlaget, at Assing-projektet giver mulighed for opstilling af tre vindmøller på en ret linje fra nordvest til sydøst. Møllerne vil blive opstillet med en indbyrdes afstand på ca. 270 meter. Anlæggets udstrækning fra vestligste til østligste vindmølle er ca. 540 meter. Som en forudsætning for projektets realisering skal tre eksisterende møller opstilles umiddelbart sydøst for Assing-projektet nedtages.
 
De tre møller i Assing-projektet vil have en forventet kapacitet på 3 MW hver. Totalhøjden for de to østligste møller (mølle 1 og mølle 2) er på maks. 125 meter. Plangrundlaget giver mulighed for en mindre terrænregulering i forhold til den midterste mølle, samt at den anlægges på en forhøjet plint. Totalhøjden på den vestligste mølle (mølle 3) er på maks. 135 meter. Alle møller vil have en rotordiameter på 90 meter. Formålet med møllernes forskellige totalhøjde er at sikre de bedste vindforhold for alle møllerne samt skabe en harmonisk sammenhæng i det samlede projekt i det faldende terræn. Opstiller har oplyst, at der ville blive tale om Vestas-møller af typen V90-3,0 MW. Foruden vindmøllerne vil projektet indebære en opførelse af tilhørende anlæg og bygninger til møllernes drift mv. Der er ved kommuneplantillægget for området etableret et støjkonsekvensområde omkring vindmøllerne, hvori der ikke må etableres ny støjfølsom anvendelse.​


​​​


Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.