Krusbjergvej, Sunds Print denne side
​​​​Det fremgår af plangrundlaget at Krusbjergvej-projektet indebærer en opstilling af 5 vindmøller på en ret linje. Vindmøllerne vil stå med en indbyrdes afstand på ca. 355 meter.
Vindmøllerne vil have en totalhøjde på op til 107 m og en effekt på hver 2 MW.
Vindmøllerne har en navhøjde på 65 eller 67 meter og en rotordiameter på 80 meter og totalhøjden er op til 127 m.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.