Stakroge Vindmøllepark Print denne side
​​​​​​Det fremgår af VVM-redegørelse og miljørapport fra Herning Kommune, at projektet
indebærer opstilling af fem ens vindmøller med en totalhøjde lige under
150 meter, idet møllerne har en tårnhøjde på 91 m og en rotordiameter på 117
meter. På tidspunktet for udarbejdelse af VVM-redegørelsen var valget af den
endelige mølletype endnu ikke besluttet. Dog fremgår det at uanset mølletype,
vil totalhøjden være under 150 meter.​


​​​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.