Gedmose III Print denne side

​​​​Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at Gedmose III-projektet vil indebære en opstilling af seks ens vindmøller med en totalhøjde på op til 125 m. Møllerne skal stå på to parallelle rækker med 3 møller i hver række.​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.