Du er her: Skip Navigation LinksHolstebro Kommune > Vemb
Vemb Print denne side

​​​​Projektet indebærer opstilling af 12 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Vindmøllerne opstilles på 4 rette linjer med tre møller i hver linje. Der vil være en vis variation i afstanden mellem rækkerne, men i henhold til vurderingen i VVM-rapporten vil opstillingsmønsteret fremstå som harmonisk. Farven på møllerne vil være lys grå, og vingerne overfladebehandles, så de fremstår matte (glanstal max. 30). Projektet indebærer opstilling af en transformatorstation, op til 200 m2 bebyggelse samt opstilling af et antal master. Disse anlæg og bebyggelser placeres i en bevoksning øst for Nørgårdsvej 24, hvor en bolig nedlægges. 

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.