Tykskovvej Print denne side

​​​​​​​Vindmølleprojektet ved Tykskovvej indebærer en opstilling af 2 vindmøller med en effekt på min. 3,0 MW hver og en totalhøjde på 149 meter. Møllerne vil have en navhøjde på 92,5 meter og en rotordiameter på 113 meter. Møllerne opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand på cirka 330 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.