Vindmøller ved Midtjyske motorvej Print denne side
​​​​Det fremgår af VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet indebærer en opstilling af 10 nye vindmøller, og nedtagning af fire eksisterende vindmøller. Vindmøllerne vil have en totalhøjde på maksimalt 130 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, møllehus og rørtårn. Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladbehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundet med en styrke, der svare til styrken i lyset fra ti stearinlys eller en 9 W glødepære.
Hver vindmølle har, afhængig af valg af generator, en kapacitet på 2,0-2,5 MW, og den samlede kapacitet er således 20-25 MW for hele vindmølleparken. Vindmøllerne opstilles på ret linje med tilnærmelsesvis lige stor indbyrdes afstand på 320-357 meter.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.