Fjordsidevej Vindmøllepark Print denne side
​​​​Projektet består af tre vindmøller, som placeres godt to km sydvest for Bæksmarksbro. Møllerne har en kapacitet på 3,0 MW hver, og navhøjden vil være 84 m, og rotordiameteren 112 m, hvilket giver en totalhøjde på 140 m.
I forbindelse med projektet nedtages fem mellemstore vindmøller langs Fjordsidevej med en totalhøjde på 68 m.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.