Grønkærvej Print denne side
​​​Det fremgår af VVM-redegørelsen, miljørapporten og visualiseringsmaterialet,
at projektet omfatter opstilling af fem ens vindmøller af typen
V126 3,6 MW med en rotordiameter på 126 meter og en navhøjde på 87
meter, svarende til en totalhøjde på 149,9 meter. Vindmøllerne vil blive
placeret i en ret linje med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.