Du er her: Skip Navigation LinksLemvig Kommune > Høvsøre
Høvsøre Print denne side

​​​​Det fremgår af VVM-redegørelsen fra Miljø- og Energiministeriet, at projektet indebærer opstilling af 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 165 meter, idet møllerne har en navhøjde på maksimalt 105 meter og en rotordiameter på op til 120 meter. Vindmøllerne er prototypevindmøller med en effekt på op til 8 MW. Vindmøllerne opstilles på en ret nord/sydgående linje med en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 300 meter. Udgangspunktet for værditabsvurderingen er ejendommens værdi med de vindmøllerelaterede gener fra testcenteret, som var til stede i september 2013, hvor kun fire af de fem pladser i test-centeret var udnyttet. Værditabet er vurderet som forskellen mellem ejendommens handelsværdi på dette tidspunkt og handelsværdien i det teoretiske worst case scenarie, hvor samtlige pladser er udnyttet med den maksimalt tilladte møllehøjde (totalhøjde 165 meter).

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.