Du er her: Skip Navigation LinksLemvig Kommune > Ness Vest
Ness Vest Print denne side

​​​​Vindmølleprojektet ved Nees Vest består af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter, som opstilles på en ret, nord-syd-gående linje. Alle mølledele er i farven lys grå, og vingerne overfladebehandles, så de får en mat overflade med henblik på at begrænse refleksion.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.