Du er her: Skip Navigation LinksLemvig Kommune > Ramme
Ramme Print denne side

​​​Vindmølleprojektet indebærer en udskiftning af 5 møller opstillet på baggrund af lokalplan nr. 111/2003 for en vindmøllepark med 5 møller og VVM-redegørelse for opsætning af 6 vindmøller fra juli 2003. Den 6. mølle i projektet, der blev opstillet på baggrund af lokalplan nr. 142/2008 for placering af en vindmølle og VVM-redegørelsen fra 2003, udskiftes ikke. ​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.