Bindesbøl Print denne side
​​​Projektet indeholder 8 store vindmøller, der skal opstilles ved Bindesbøl, vest-sydvest for Tarm. Vindmøllerne vil hver især have en navhøjde på 90 meter og en rotordiameter på 90 meter, hvilket giver en totalhøjde på 135 meter.
 
Vindmøllerne vil have en effekt på 3 MW, hvilket giver en samlet installeret effekt i området på 24 MW. Vindmøllerne opstilles på to rette linier med en indbyrdes afstand mellem vindmøllerne på 270 meter og en afstand på 350 meter mellem de to rækker. 


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.