Ejstrup Print denne side

​​​​​Det fremgår af plangrundlaget, at Ejstrup-projektet giver mulighed for opstilling af tre vindmøller på en ret linje. Møllerne vil blive opstillet med en indbyrdes afstand på ca. 340 meter. De tre møller i Ejstrup-projektet vil have en forventet kapacitet på 3 MW hver. Totalhøjden for møllerne er på maks. 125 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.