Hejmdal Print denne side

​​​​Det fremgår endvidere af VVM-redegørelsen, at de seks nye vindmøller er af samme type og udseende og kan have en rotordiameter på minimum 117 og op til 130 meter. Navhøjden kan variere fra 91,5 meter til 85 meter og vindmøllerne vil have en totalhøjde på 149,9 meter. Vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der svarer til styrken af en 9 W glødepære. Vindmøllerne vil have en kapacitet på 3,3-3,6 MW afhængig af valg af mølletype. Den samlede kapacitet for projektet er således minimum 19,8 MW.​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.