Holmen 2 Print denne side

​​​Der er i VVW-redegørelsen og lokalplanen redegjort for udvidelsen af den eksisterende vindmøllepark med 6 nye møller med en kapacitet på hver mølle på 3,45 – 3,6 MW. Der vil herefter være placeret i alt 12 møller på to parallelle rette linjer med omtrent lige stor indbyrdes afstand. Mølleafstanden vil være ca. 370 meter i den sydvestlige række og ca. 345 meter i den nordøstlige række. Hver af de 6 nye møller er af typen V126 med en totalhøjde på 149,9 meter. Møllerne har en navhøjde på 87 meter og en rotordiameter på 126 meter. Der nedlægges 5 beboelser i forbindelse med etablering af mølleparken.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.