Holmen Print denne side
​​Projektet omhandler 6 store vindmøller, der skal opstilles ved Holmen, der ligger ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord.
 
Vindmøllerne vil hver især have en navhøjde på 90 meter og en rotordiameter på 107 meter, hvilket giver en totalhøjde på 144 meter. Vindmøllerne vil have en effekt på 3,6 MW, og området vil dermed få en samlet installeret effekt på 21,6 MW.
 
Vindmøllerne opstilles på to rette linier, med en indbyrdes afstand mellem vindmøllerne på 362-376 meter. 


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.