Lem Kær Print denne side
​​Projektet indeholder 11 vindmøller der skal opstilles ved Lem kær, mellem Lem og Velling. Vindmøllerne vil hver især have en navhøjde på 93,9 meter og en rotordiameter på 112 meter, hvilket giver en totalhøjde på 149,9 meter. Vindmøllerne vil have en effekt på 3MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt på 33 MW.
 
Vindmøllerne opstilles på to parallelle rette linier med ca. 500 meters afstand og en indbyrdes vindmølleafstand på ca. 320 meter. Derudover opstilles en række tresidede målemaster på ca. 94 meters højde 336 meter vest for den vestligste vindmøllerække. I forbindelse med opstilling af vindmøllerne bliver der nedtaget 18 eksisterende vindmøller i Tændpibe vindmøllepark.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.