Lønborg Hede II Print denne side
​​​Vindmølleprojektet er en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark med 13 nye møller med en effekt på 3-4 MW og en totalhøjde på 149,9 meter. Vindmølleparken vil bestå af vindmøller opstillet på tre lige rækker med en indbyrdes afstand på 400-425 meter mellem de tre rækker og ca. 350 meter mellem møllerne.
Den midterste række vil bestå af de syv eksisterende møller samt en ny mølle placeret i den sydøstlige ende. Henholdsvis nordøst og sydvest herfor opstilles to nye møllerækker med hver seks møller. Vindmøllerne i projektet får samme totalhøjde som de eksisterende møller, men med en mindre afvigelse i proportionerne, hvilket kan give den samlede vindmøllepark et mindre symmetrisk og roligt visuelt udtryk.
Vindmøllerne udføres i farven hvid og markeres med lavintensivt rødt fast lys, der skal være aktiveret konstant. Lysmarkeringen placeres øverst på nacellen, og skal uanset vingernes placering være synligt 360o rundt i vandret plan. Det kræver, at der opsættes to lamper på hver mølle.​


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.