Lønborg Hede Print denne side

​​Projektet omfatter 7 vindmøller i et område ca. 8 km sydvest for Tarm. Møllerne vil have en totalhøjde på op til 150 meter og hver have en effekt på 3,6 MW, hvilket vil give en samlet installeret effekt på 25,2 MW. Møllerne bliver opstillet på en lige linie, orienteret nordvest-sydøst.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.