Vester Barde Print denne side
​​​Projektet indeholder 5 vindmøller, der skal opstilles ved Vester Barde, der ligger Nordøst for Videbæk. Vindmøllerne vil hver især have en navhøjde på 90 meter og en rotordiameter på 101 meter, hvilket giver en totalhøjde på 140,5 meter. Vindmøllerne vil have en effekt på 3 MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt på 15 MW for området.
Vindmøllerne skal opstilles på en enkelt ret linie med ensartet indbyrdes afstand mellem vindmøllerne. I forbindelse med dette projekt nedtages der i alt 6 eksisterende vindmøller, 3 i umiddelbar sammenhæng med området ved Vester Barde, og 3 ved Spjald. 

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.