Du er her: Skip Navigation LinksSkive Kommune > Harre
Harre Print denne side

​​​

Solcelleanlægget bygges på et ca. 75 ha stort areal inkl. vejareal og beplantning. Arealet til solceller udgør ca. 65 ha. Der skal etableres en transformatorstation, så anlægget kan kobles til elforsyningsnettet.Solpanelerne bliver placeret på borde, der står på pæle med en højde på op til 3,95 m.Anlægget vil have en samlet effekt på op til 63 MWp. Solcelleanlægget skal bestå af parallelle rækker af solpaneler monteret på stativer forankret via punktfundamenter. Enten af faste paneler eller såkaldte 'trackere'. De faste paneler opstilles på parallelle rækker i øst-vestlig retning. Panelerne skråstilles og vendes i sydlig retning. Ved faste paneler er der omkring 4 meter mellem rækkerne. Trackerne skal opstilles på parallelle rækker i nord-sydlig retning og solpanelerne kan bevæges omkring en akse. Ved trackere er der omkring 15 meter mellem rækkerne. Solcellerne skal anti-refleksbehandles og fremstå ens i forhold til type, højde og farve. Der skal etableres et beplantningsbælte på min. 3-6 rækker beplantning. I den nordlige del af området vil der være et hul i beplantningsbæltet som skyldes et rektangulært område med beskyttet natur. Øst for området med beskyttet natur vil beplantningsbæltet blive forlænget. Den endelige højde på beplantningsbæltet vil min. være 3-4 meter og bestå af stedtypiske træer og buske. Beplantningsbæltet skal virke visuelt skærmende.​

​​


Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.