Du er her: Skip Navigation LinksStruer Kommune > Lyngs
Lyngs Print denne side
​Det fremgår af VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet ved Lyngs indebærer en opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og nedtagning af tre vindmøller med en totalhøjde på 72 meter ca. 400 meter vest for de nye. Opstillers repræsentant har ved udarbejdelse af besigtigelsesmaterialet oplyst, at der bliver opstillet en vindmølle med højden 150 m af enten typen Vestas V136 4,2 MW (136 m rotordiameter og 82 m navhøjde) eller en Siemens SWT130 4,3 MW (130 m rotordiameter og 85 m navhøjde).
Vindmøllerne opstilles i en ret linje med en indbyrdes afstand på ca. 330 meter.
I forbindelse med projektet nedtages i alt 3 eksisterende vindmøller i området.
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at vindmøllernes udformning svarer til traditionelle moderne danske vindmøller med koniske rørtårn, tre vinger samt i lys grå farve. Vindmøllerne monteres med lysafmærkning af hensyn til flytrafikken. Der monteres to lyskilder med lavintensivt konstant tændt rødt lys på nacellen (møllehuset) af hver mølle. Lysene er afskærmet nedad, således at lyset stort set ikke ses fra terræn i nærområdet. Lysstyrken svarer til baglygterne på en bil.​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.