Du er her: Skip Navigation LinksStruer Kommune > Quistrup
Quistrup Print denne side


Projektet indeholder 3 vindmøller, der skal opstilles ved Quistrup, der ligger ud mod Venø Bugt i Limfjorden. Området ligger ca. 1,5 km sydøst for Struer og 1,5 km nordvest for Hjerm.
Vindmøllerne skal hver især have en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 107 meter, hvilket giver en totalhøjde på 133,5 meter.
Vindmøllerne vil have en effekt på 3,6 MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt på 10,8 MW for området. Vindmøllerne opstilles på en ret linie med en afstand på 364 meter mellem vindmøllerne.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.