Højstrup Print denne side

​​Projektet indebærer, at de fire eksisterende vindmøller, der har en totalhøjde på 67 m, udskiftes med fire nye vindmøller med en totalhøjde på 125 m. De nye møller opstilles på en linje, der er en anelse forskudt i forhold til de eksisterende vindmøller. De nye møller er på grund af højden generelt mere synlige, men da de for nogle naboers vedkommende er længere væk end de eksisterende møller, mens de for andres vedkommende er tættere på, er det meget forskelligt, hvor stor en forskel den øgede højde gør for den visuelle påvirkning af de enkelte ejendomme. Da de nye møllers rotationshastighed er lavere end de eksisterende møllers rotationshastighed, vil de virke roligere i landskabet.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.