Kragelund II Print denne side

​​​​​Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at der opstilles to vindmøller, som skal have en totalhøjde på 107 meter. Vindmøllerne skal have ens dimensioner med samme navhøjde på 67 meter og samme rotordiameter på 80 meter. Møllerne skal opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 300 meter.
De to Vestas V44-vindmøller nedtages og erstattes af de to nye Vestas V8-vindmøller, som opstilles lidt længere mod vest.
De seks Vestas V47-vindmøller bibeholdes i uændret drift.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.