Kragelund Print denne side

​​​projekt indebærer opstilling af 2 vindmøller med en effekt på hver 2 MW ved Knæverhede vest for Sæby. Tårnene er koniske og rørformede med en navhøjde på 67 m. Rotoren har tre vinger med en rotordiameter på 80 m. Møllerne forventes således at få en totalhøjde på 107 m.​


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.