Gårestrup Print denne side

​​​Projektet indebærer opstilling af 3 vindmøller, der har en rotordiamter på 126
m, en navhøjde på 87 m, og dermed en totalhøjde på 150 m. Møllerne er trevingede og har koniske rørtårne malet i lys grå farve. Overfladerne er behandlet, så de fremstår matte, således at refleksioner minimeres. Rotorhastigheden varierer fra 6,2 til 17,7 omdrejninger pr. minut. Møllerne monteres med lavintensivt konstant tændt rødt lys på nacellen (møllehovedet). Lysene er afskærmet, således at de kun ses i begrænset omfang i nærområdet. Som led i projektet nedtages de omtalte to mindre vindmøller nord for de planlagte vindmøller.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.