Hirtshals Havn Print denne side
Det fremgår af plangrundlaget, at vindmølleprojektet kommer til at bestå af maksimalt 4 vindmøller med højde på op til 150 meter. Vindmøllerne opstilles langs den nye østlige ydermole i en buet opstillingsrække, og med et harmoniforhold på mellem 1:1,10 – 1:1,53. Vindmøllerne kan af hensyn til øvrige erhverv samt tekniske installationer opstilles med en uensartet indbyrdes afstand. Den indbydes afstand mellem vindmøllerne skal være min. 280 meter og maks. 390 meter. Det fremgår af besigtigelsesmaterialet, at der opstilles i projektet fire vindmøller. De vil enten være af typen Vestas V136 4,2 MW med 150 m totalhøjde (136 m rotordiameter og 82 m navhøjde) eller Siemens SWT130 4,3 MW med 150 m totalhøjde (130 m rotor og 85 m navhøjde). Det fremgår af VVM-redegørelsen, at farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så det fremstår med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning for flysikkerhedens skyld. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der svarer til styrken på baglygten af en bil. Lyset er afskærmet nedadtil.


Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.