Høgsted Print denne side

​​Projektet indebærer opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m, idet møllerne har en navhøjde på 89,5 eller 91,5 m og en rotordiameter på 120 eller 117 m. Mølletårnene er rørformede. Tårnet, vingerne og møllehuset (nacellen) er lys grå, og vingerne har en glans på højst 30. På nacellen vil der blive monteret fast lavintensivt rødt lys af hensyn til luftfartssikkerheden. Møllerne vil fremstå markante i landskabet.​


​​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.