Østrup Print denne side

​​Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at der vil blive opstillet seks vindmøller med en højde på knap 150 m. Møllerne kommer til at stå på en ret linje og vil være af typen Vestas V112 med en navnhøjde på ca. 94 meter og en rotordiameter på ca. 112 m. De er 3-vingede og har koniske rørtårne i lys grå farve, og overfladerne vil være behandlet, så refleksionerne fra metal- og glasfiberoverfladerne minimeres. Vindmøllernes rotorhastighed vil variere fra 6,2 til 17,7 omdrejninger pr. minut. Møllerne skal forsynes med konstant lavintensivt rødt lys på møllehuset af hver mølle, men der etableres en vandret afskærmning for at begrænse generne.
Det fremgår af sagens oplysninger, at der etableres "skyggestop", således at generne fra møllerne mindskes, idet de skygger, som vingerne kaster, når de passerer solen, fjernes ved at bremse vindmøllerne på bestemte tidspunkter. Dette medfører, at nabobeboelser inden for en afstand af 1 km til nærmeste mølle ikke vil opleve nogen skyggepåvi​rkning overhovedet. ​​​

​​

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.