Brorstrup (område B) Print denne side
​Området ved Brorstrup er i Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune udlagt, som et område for i alt 5 vindmøller. Område B er et delområde heraf, hvor der kan opstilles 2 vindmøller.
I området syd for Lerkenfeld Å er der i 2010 påbegyndt etablering af tre vindmøller (lokalplanområde 210, delområde A). De 2 nye vindmøller skal stå, så de sammen med de 3 eksisterende møller danner en lige række fra nord til syd med lige stor indbyrdes afstand.
 
Vindmøllerne er trevingede, lysegrå møller med en navhøjde på 90 meter og en rotordiameter på 120 meter. Totalhøjden er maks. til øverste vingespids.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.