Aalestrup Print denne side

​Projektet indeholder 4 vindmøller, der stilles op i et område ca. sydøst for Aalestrup. Vindmøllerne skal hver især have en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 90 meter, hvilket giver en totalhøjde på 125 meter.
 Vindmøllerne har en effekt på 3 MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt for området på 12 MW. Vindmøllerne opstilles på en ret linje.​

​​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.