Svoldrup Kær Print denne side
​Projektet indeholder 6 store vindmøller, der placeres ved Svoldrup Kær, med den nærmeste vindmølle beliggende ca. øst for Farsø. Vindmøllerne skal hver især have en navhøjde på 96 meter og en rotordiameter på 45 meter, hvilket giver en totalhøjde på 141 meter.

Vindmøllerne har en effekt på 1,8 MW hver, hvilket giver en samlet installeret effekt på 10,8 MW. Møllerne opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand mellem vindmøllerne på ca. 500 meter.
Som en del af vindmølleprojektet nedtages 20 eksisterende mindre vindmøller på spredte steder i Vesthimmerlands Kommune, inden den første af de nye vindmøller opstilles.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.