Nysted Print denne side

​Projektet omfatter opstillingen af et ca. 3 ha stort solcelleanlæg beliggende ved Nysted. Solcelleanlægget etableres som faste installationer, og anlægget installeres med en effekt på ca. 2,5 MW. Panelerne opstilles i lige, parallelle rækker. Solcellepanelerne placeres på stativer og antirefleksbehandles for at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Mindre teknikbygninger opføres i ensartede materialer og diskrete farver.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.