Karise Permatopia Print denne side

​​Det fremgår af lokalplanen, at vindmølleprojektet ved Karise Permatopia indebærer opstilling af 1 vindmølle. Der vil være tale om en ældre, men ny renoveret vindmølle med en totalhøjde på cirka 46 meter og en rotordiameter på op til 29 meter, samt en navhøjde på ned til 31,5 meter.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.