Kragerup Gods Print denne side
​Projektet omfatter 6 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og en effekt på hver 3 MW. Møllerne skal placeres på en ret linje med en ensartet indbyrdes afstand på ca. 306 meter.
 
Af hensyn til overholdelse af støjkrav ved nabobeboelser forudsættes den ene af to eksisterende vindmøller ca. 1 km mod sydøst ved Nordrup i Slagelse Kommune nedtaget.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.