Lerchenborg Print denne side
​Projektet omfatter 6 vindmøller med en navhøjde på 79,5 meter og en rotordiameter på 101 meter, svarende til en totalhøjde på 130 meter.

Møllerne har hver især en installeret effekt på 3,0 MW og skal placeres på en ret linje med en ensartet indbyrdes afstand på ca. 341 meter, hvilket svarer til ca. 3,5 gange møllernes rotordiameter.


​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.