Store Løgtvedgård Print denne side

​​Det fremgår af plangrundlaget at projektet giver mulighed for opstilling af 3 møller. Totalhøjden på møllerne er på 130 m og med en effekt på 2,3-3 MW. Vindmøllerne vil stå på en lige række fra nord til syd med en indbyrdes afstand på ca. 320 m. Området ved St. Løgtvedgård hvor møllerne skal opstilles ligger i et delvist åbent og opdyrket landbrugslandskab, som er en del af et lavtliggende landskab.

​​

Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.